Kære medlemmer og andre interesserede,

Selv om det indtil nu ikke er lykkedes at få en dialog med flertallet af byrådspolitikere, så fortsætter vi ufortrødent kampen for at beskytte Havmiljøet og især Aarhus-bugten mod den store, planlagte udvidelse.

Der er sket meget siden generalforsamlingen i august, og vi vil her opdatere dig på de nyeste informationer og tiltag.

Flere nye oplysninger sår endnu mere tvivl om behovet for havneudvidelsen.

Husk også at følge os på Facebook 😊

Aarhus Havn i største tilbagegang siden 2002

Havnen har netop opgjort antal containere for hele året 2023. 

Nedgangen blev på 11 % i forhold til 2022, og eksperter peger på, at det må betragtes som en ”normalisering” ovenpå et stort forbrugspeak under Covid-19 perioden.

2019 2020 2021 2022 2023
574.000
623.000
718.000
758.000
674.000
Grafik for antal containere pr. år for Aarhus Havn, der viser et fald i 2023

Nye oplysninger begrunder, at der slet ikke er behov

Vor indædte kamp imod havneudvidelsen har primært været begrundet i, at der slet ikke er behov for nogen udvidelsen.

Noget så simpelt som at indsætte nye, moderne kraner på den eksisterende terminal kunne sagtens fordoble kapaciteten.

Faldet på 11 % i 2023, som er beskrevet i første afsnit er kun begyndelsen på en større nedgang, der er en følge af nye oplysninger, som er kommet frem siden byrådets beslutning

Laura Mærsk

Mærsk indsatte pr 1. november 2023 Laura Mærsk (verdens første methanoldrevne containerskib ) i fast ugentlig rute til en række skandinaviske havne, bla. Fredericia og Kalundborg.  

Fredericia

Pr april 2024 indvier Mærsk et kæmpe distributionscenter i Fredericia – i øvrigt CO2 neutralt i driftsfasen

Kalundborg

I efteråret færdiggjorde Mærsk den ny terminal i Kalundborg og man underskrev ny 10 årig kontrakt

København

Københavns havn har netop offentliggjort investering i nye kraner af netop den type, der kunne fordoble kapaciteten i Aarhus – de vil være i drift i løbet af 2025

YouTube-video fra Kone Cranes

Mærsk mainliner kun til Bremerhaven

Fra begyndelsen af 2025 ophører Mærsk med anløb af Mainliner fra Fjernøsten og til Aarhus.

I stedet tages alle containere til Danmark af i Bremerhaven, hvorfra de med mindre feederskibe ( primært Laura Mærsk) distribueres direkte til de danske havne, der ligger nærmest  slutdestinationen.

Det betyder, at de mængder der i dag kommer ind til Aarhus, fremover vil sendes direkte til Fredericia, Aarhus, Frederikshavn, Kalundborg og København. Hvor stort fald det betyder for Aarhus ved vi endnu ikke, men det vil blive betydeligt.

Klage over beslutning i Aarhus byråd

Som tidligere nævnt har vi indgivet klage til Planklagenævnet over byrådets beslutning af ny lokalplan.

Det mest centrale i klagen er,

afgørende punkter er meget anderledes end det forslag, der var i høring januar-februar 2022; man har baseret beslutningen på en række nye rapporter, som først er udgivet længe efter høringen, og endelig har man truffet beslutningen uden overhovedet at vide hvor klapning og råstofindvinding ville kunne finde sted – og dermed fuldstændig uden at kende Miljøkonsekvenserne af beslutningen.

Der blev ligeledes indgivet tilsvarende klager fra andre sider – blandt andet fra Danmarks Naturfredningsforening.

Sagen er meget kompleks og både kommune og klagere har indgivet svar og supplerende replikker. Se vedhæftede pressemelding

Der er ikke afgørende nyt, siden vi indgav klagerne, og vi forventer stadig en meget lang procestid.

Kommende høring – bla. indeholdende nyt om klapning

Modsat byrådet har Trafikstyrelsen meldt ud, at man ikke kan træffe en afgørelse uden først at sende det endelige forslag i høring.  Forventes udsendt i marts.

Vi kender allerede nogle af de informationer, denne høring vil indeholde. Al politisk snak om at ville minimere klapning af 400.000 m3 foruret havneslam var kun varm luft – 

retning – derimod har man søgt med lys og lygte efter sted i de indre danske farvande, hvor EU’s vandrammedirektiv ikke gælder, og hvor man således kan klappe disse store mængder slam, der indeholder en række miljøfarlige forurenende stoffer – både TBT, tungmetaller og næringssalte. 

Der er udpeget et område, kaldet Ydeflak, som ligger ud for Sjællands Odde.

Vi mener forureningen er lige alvorlig selvom klapningen finder sted udenfor den zone, hvor EU’s vandrammedirektiv gælder, og vi har skrevet et ”Opråb” til både Miljøminister og de øvrige partiers Miljøordførere.

Så snart det endelige høringsmateriale kommer ud, vil vi udsende en fornyet orientering – vi håber på rigtig mange høringssvar, så vi kan lægge maksimal pres på de statslige myndigheder..

Borgerforslag om folkeafstemning om havneudvidelsen

Som noget nyt kan ganske almindelige borgere stille et beslutningsforslag, og hvis der samles mere end 1.500 underskrifter, skal forslaget behandles i byrådet.

Første forslag kom fra Signe Svaneborg og omhandlede netop havneudvidelsen –

Et samarbejde med Grenå havn og en borgerafstemning om udvidelsen – en sådan borgerafstemning kunne gennemføres meget billigt sammen med EU valget den 8 juni i år.

Forslaget affødte 1½ times intens debat i byrådssalen den 21. februar, men trods alle nye oplysninger, fastholdt de fire forligspartier, at der er ingen grund til hverken pause eller borgerafstemning – borgmesteren erklærede sågar, at han tror mængden til Aarhus havn kommer til at stige, selvom Mærsk begynder af fordele indkommende mængder direkte til fire øvrige danske havne.

Det er godt nok op af bakke, når en borgmester kan slynge om sig med sådanne påstande fra byrådssalen.

Kommende Generalforsamling i Foreningen - 14. maj kl. 19

Som I nok kan forstå, har vi slet ikke opgivet kampen. Vi håber, som et minimum at kunne forhindre nogen endelig afgørelse eller opstart helt frem til næste kommunalvalg november 2025.

 

Vi har netop oplevet, at P4 Østjylland holdt afstemning. 

I den faldt resultatet ud med godt 70 % imod en havneudvidelse og knap 30 % for.

Afstemningsresultat fra udsendelse på P4 Østjylland: 70,1% imod, 29,9% imod
14. maj 2024 kl. 19 generalforsamling

Vi fortsætter derfor med ufortrøden energi, og vi kan med glæde annonce, at årets generalforsamling afholdes 14. maj kl. 19.

Vi udsender endelig mødeindkaldelse og agenda i god tid – reserver dato allerede nu.

Som altid modtager vi gerne spørgsmål, input og gode forslag – alt er velkomment 😊

Endnu engang stor TAK for engagementet!

Med venlig hilsen – på bestyrelsens vegne

Portrætfoto

Svend Erik Kristensen

Formand

T. 29451612

Der er lukket for kommentarer.