Som redegjort for på andre sider (her og her) har vi fremlagt et forslag, der både løser havnens ønskede kapacitetsudvidelse og en fremrykning af Rewater uden at hælde fyld i Aarhus Bugten.

Dette indebærer også, at der er helt anderledes frit spillerum på søterritoriet for en optimal udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn.

Ovenstående viser foreningens forslag også kendt som “Alternativ 1” til placering af nyt renseanlæg. Følgende illustrerer mulighederne for Marselisborg Lystbådehavn i “Alternativ 1“. 

Beskyt Aarhusbugtens forslag til en videreudvikling af alternativ 1 fra helhedsplanen, tegnet af arkitekt Morten Schmidt.

Illustration af Morten Schmidt

Hjælp os med at kæmpe imod hovedforslaget! Bliv medlem af foreningen og beskyt havmiljøet.