Efter grundig overvejelse har vi i foreningens bestyrelse besluttet at indklage Aarhus Kommunes Byrådsbeslutning om en større havneudvidelse i Aarhusbugten. Skridtet er taget sammen med Danmarks Sportsfiskerforbund og Foreningen Det Fælles Bedste. Klageskrivelser er nu sendt til to klagenævn.

Meget kort er begrundelsen, at byrådets beslutning baserer sig på en række rapporter, der er udkommet EFTER høringsfasen, der fandt sted i begyndelsen af 2022 – og i øvrigt har man besluttet noget andet end dét, der var i høring. Endvidere er væsentlige spørgsmål om både klapning og råstofindvinding uafklarede, og man har set helt bort fra vor dokumentation for, at man sagtens kan fordoble kapaciteten på den eksisterende containerterminal.

Vi har indleveret klageskrivelser til både Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Planklagenævnet i forhold til Aarhus Kommunes VVM-redegørelse, miljørapport, lokalplan og kommunalplantillæg. Vi mener, der er en række retlige mangler vedr. både indhold og proces, som vi beder klagenævnene forholde sig til. Kernen er, at vi er utilfredse med processen, og mener Aarhus Kommune har hastet en beslutning igennem uden hensyntagen til væsentlige saglige indvendinger og mange substantielle borgerindsigelser. Klageskriftet er altså en ‘proces-klage’.

Næste skridt i klageprocessen bliver, at Aarhus Kommune skal tage stilling til, om de vil fastholde deres vedtagelse, eller anerkende vores kritik.

Der er lukket for kommentarer.