-..

Kære læser,

Vi har på denne del af hjemmesiden fremlagt et seriøst og gennemarbejdet forslag til en samlet løsning for de tre store udfordringer, der alle har enorm indflydelse på vor natur, havmiljøet, livet omkring Tangkrogen samt naturligvis økonomi. 

Mere end 30 personer har arbejdet målrettet med forslagene gennem flere år, og vi har inddraget både danske og udenlandske eksperter – bl.a. et stort, internationalt anerkendt konsulentfirma, der har optimering af havne som speciale (de har bistået med mere end 1.700 optimeringsprojekter gennem de sidste 46 år).

Kort sammenfattende kan du på disse sider læse om:

Havneudvidelse:  

 • Fordobling af kapacitet uden fysisk udvidelse i bugten
 • Milliardbesparelse i investering
 • Meget hurtigere kapacitetsforøgelse
 • Ingen klapning af 400.000 m3 forurenet blødbundsmateriale – vil forårsage betydelig skade på havmiljøet
 • Ikke råstofindvinding af 5,6 mil m3 havbund, der støvsuger alt liv på bunden

Rensningsnalæg:

 • Væsentlig forkortelse af behandling i Miljøstyrelsen
 • Ingen klapning af 350.000 m3 slam – ingen ødelæggelse af havmiljøet
 • Væsentlig fremrykkelse af idrifttagning.
 • Kæmpe økonomisk gevinst

Marselisborg Lystbådehavn

 • Optimal placering i forlængelse af nuværende havn langs med bredden ind mod land.

Tangkrogen som helhed

 • Bevaring af vort største aktiv ( herlighedsværdi ) for byens borgere og til gavn for turisme.

Klima

 • Antageligt vil denne helhedsløsning indebære en reduktion i udledning af CO2 på et par hundredetusinde tons.

Med venlig hilsen

Svend Erik Kristensen

Formand