Fyldte køle-containere kræver strøm for at kunne kontrollere temperaturen i containerne. Derfor skal kablet fra containeren tilsluttes havnens elnet mens containeren opbevares i havnen. Normalt ville man etablere solide stilladser op til 4 containeres højde, som muliggør at køle-containere kan stables og samtidig sikre gode arbejdsbetingelser for de operatører, som skal til- / fra-koble kablerne når containerne skal flyttes. Man har ikke stilladser til alle kølecontainere i Aarhus, og derfor kan mange køle-containere ikke stables. Dette er illustreret på billedet, hvor de aktive køle-containere alle står på jorden.

Denne operationsform er ekstremt pladskrævende og er ikke tidssvarende.

Der er lukket for kommentarer.