Tomme containere håndteres ved hjælp af en ’empty handler’. De tomme containere er lette, og derfor nemmere at håndtere. ’Empty handleren’ kan løfte containeren fra siden og kan stakke containere 5-6 lag, uden mellemrum. Når man får brug for en tom container, kan man blot tage den første/øverste i stakken. Stakke af tomme containere er nemme at genkende på billederne, da de er stakket tæt sammen, uden mellemrum.

I en perfekt balanceret terminal, hvor import og eksport kræver nogenlunde lige mange containere, vil tomme containere fylde meget lidt i operationen. I havne, hvor antallet af eksport containere overstiger antallet af import containere, vil man være nødt til – via terminalen – at importere tomme containere, som derefter – normalt og af hensyn til at frigøre plads på terminalen – transporteres til et containerdepot udenfor havnen eller direkte til eksportøren.

Det er åbenlyst, at terminalen i Aarhus håndterer tomme containere anderledes end en balanceret terminal. APM Terminals har meget store mængder af tomme containere. De tomme containere udgør 40% af det samlede antal containere, som bliver losset fra skibene. Ifølge data fra Danmarks Statistik anvendes kun halvdelen af de tomme containere ifm. import og eksport af gods. De resterende mængder må derfor – logisk set – være ’transit’ containere, dvs. containere, som kun placeres i Aarhus, fordi rederierne har behov for et sted, hvor de kan mellemlande, indtil de skal anvendes til import / eksport i et andet land end Danmark.

Der er lukket for kommentarer.