På containerpladsen håndteres de fyldte containere af ‘straddle carriers’. Det er en lille portalkran, som ved at køre henover containeren med et ben på hver side, kan flytte containere fra skib til lagerplads og senere videre til en lastbil. Brugen af ‘straddle carriers’ betyder, at containere må organiseres i rækker på containerpladsen, med kørespor imellem rækkerne, og at fyldte containere kun stakkes 2 i højden.

Håndtering af fyldte containere kræver et IT system, som holder styr på, hvor de enkelte containere befinder sig. Stakkene planlægges efter hvor containerne skal transporteres hen. Containere, som skal ’samme vej’, placeres sammen, så man undgår overflødige løft. Normalt arbejder en terminal med at sikre et højt ’flow’ af containere, fordi langtidslagring af containere reducerer terminalens effektivitet.

Det markerede areal på billedet (rød markering) er i kategorien af fyldte containere.

‘Straddle carrier’ teknologien er pladskrævende. Derfor er mange havne, som arbejder under pladsbegrænsning, gået væk fra den teknologi. I stedet anvendes typisk RTG (‘rubber tired gantry’ kraner) eller RMG (‘rail mounted gantry’ kraner), som kan stakke containerne i blokke, f.eks. 5 bred og 5 høj. RTG og RMG teknologi giver en langt bedre udnyttelse af den begrænsede plads.

Arealet til fyldte containere vil kunne reduceres til 50% eller mindre, ved brug af RTG eller RMG teknologi, afhængig af om man tillader at stakke 3, 4 eller 5 containere i højden. Sagt på en anden måde vil et areal i hektarer, som drives med ’straddle carriers’, kunne håndtere mindst dobbelt så mange containere med brug af moderne kraner.

Samtidig vil RTG eller RMG teknologi have to ekstra fordele: Portalkraner, som kører i fast baner, er nemme at automatisere og de er nemme at elektrificere. Portalkraner kan derfor – udover de store besparelser på arealanvendelse – drives med meget store økonomiske og miljømæssige besparelser.

Der er lukket for kommentarer.