Store arealer bliver anvendt til reparation af tomme containere på havnen. Det anslås at ca. 23 hektar anvendes til dette formål. Det er ikke normalt at bedrive denne type virksomhed på havnearealer. Det bør foregå på land, hvor det ikke lægger beslag på dyrt inddæmmet hav.

Der er lukket for kommentarer.