En sammenligning med en italiensk container-havn, Vado Ligure, og Aarhus Havn sætter kapacitetsbehovet i nyt perspektiv. Vado Ligure håndterer 900.000 containere om året på en 6 gange mindre areal (16 ha). Aarhus Havn håndterer kun 750.000 container årligt (100 ha).

Det kan Vado Ligure lykkedes med vha. moderne teknologi, som eksperter også har anbefalet Aarhus Havn. Konsulentfirmaet Hamburg Port Consulting (HPC) har tilbudt at hjælpe med at optimere havnedriften, så der kan håndteres den ønskede nye kapacitet, som nu ligger bag byrådets beslutning om at udvide Aarhus Havn.

Tricket i at lykkedes med så høj en kapacitet på så lille et areal ligger i teknologi til automatisk stabling. Teknologien hedder “Automatic Stacker Cranes“ (ASC) og minder meget om parkeringsanlægget i DOKK1 – bare for containere.

ASC er øvrigt elektrisk og dermed grønt. Aarhus Havn bruger i dag dieseldrevne små portalkraner (“straddle carriers”).

Grafik for antal containere pr. år for Aarhus Havn, der viser et fald i 2023