Der er andre konsulentfirmaer, som kan rådgive. Fx har Hamburg Port Consulting (HPC) tilbudt for lidt over 100.000 kr. at anvise, hvordan havnens drift kan nøjes med det eksisterende havneareal. Og alligevel følge med, hvis behovet for ekstra containerkapacitet skulle vise sig at stige – som havnens konsulenter siger.

Stop havneudvidelsen. Optimer havnedriften inden for eksisterende havneareal. Beskyt havmiljøet!