Havet i Danmark er plaget af iltsvind. Iltsvind opstår, når døde alger forrådner på bunden. Forrådnelsen medføre vækst i bakterier, som bruger ilten i vandet. Dermed kommer bunden til at se ud som vist på videoen:

Der skal kun tre ting til, for at alger kan vokse. Vand, nærringsstoffer og sollys. Nærringsstofferne kommer blandt andet fra udledninger fra landbrug og byer. Sollys er tiltagende herhjemme pga. klimaforandringerne.

Kraftig vestenvind kan i nogen grad modvirke iltsvind i Østersøen. Når der er kraftig vind, skummer bølgerne ilt ind i vandet. Især vestenvind er godt, fordi iltet vand fra Nordsøen bliver blandet ind i Østersøen, hvor iltsvindet er værst.

Beskyt Havmiljøet i Danmark går ind for tiltag, der kan afhjælpe problemerne med iltsvind. Desværre kan vi næppe opnå mere vestenvind. Foreningen går derfor ind for at begrænse udledning af nærringsstoffer i havet.

Tilslut dig vores kamp for havmiljøet i Danmark. Meld dig ind i foreningen.