Der er mange alternativer til en havneudvidelse. Foreningen Beskyt Havmiljøet i Danmark har fx været i dialog med Boxbay i Tyskland om et såkaldt “containertårn”, der måske nærmere kunne beskrives som et robotstyret parkeringsanlæg for containere i stil med DOKK1.