Slut med marsvin

I havnens egen VVM-rapport fremgår det, at man forventer at anlægget af havneudvidelsen vil skræmme marsvin og sæler væk fra Aarhusbugten: “Området omkring Yderhavnen er opholdsområde for marsvin og spættetsæl. Under anlægsarbejdet og til dels under drift vil der blive udsendt undervandsstøj, hvilket kan være til gene for marsvin og sæler. Effekterne afundervandsstøj afhænger af lydens frekvens, styrke og varighed og kan betyde, at havpattedyrene ændrer adfærd, bliver skræmt væk eller får kommunikations- eller navigationsproblemer. […]

Read More