23ha areal til container under reparation

Store arealer bliver anvendt til reparation af tomme containere på havnen. Det anslås at ca. 23 hektar anvendes til dette formål. Det er ikke normalt at bedrive denne type virksomhed på havnearealer. Det bør foregå på land, hvor det ikke lægger beslag på dyrt inddæmmet hav.

Read More

Ikke tidsvarende håndtering af køle-containere

Fyldte køle-containere kræver strøm for at kunne kontrollere temperaturen i containerne. Derfor skal kablet fra containeren tilsluttes havnens elnet mens containeren opbevares i havnen. Normalt ville man etablere solide stilladser op til 4 containeres højde, som muliggør at køle-containere kan stables og samtidig sikre gode arbejdsbetingelser for de operatører, som skal til- / fra-koble kablerne når containerne skal flyttes. Man har ikke stilladser til alle kølecontainere i Aarhus, og derfor kan mange køle-containere ikke stables. […]

Read More

40% tomme containere

Tomme containere håndteres ved hjælp af en ’empty handler’. De tomme containere er lette, og derfor nemmere at håndtere. ’Empty handleren’ kan løfte containeren fra siden og kan stakke containere 5-6 lag, uden mellemrum. Når man får brug for en tom container, kan man blot tage den første/øverste i stakken. Stakke af tomme containere er nemme at genkende på billederne, da de er stakket tæt sammen, uden mellemrum. I en perfekt balanceret terminal, hvor import […]

Read More

Arealet til fyldte containere vil kunne reduceres til 50%

På containerpladsen håndteres de fyldte containere af ‘straddle carriers’. Det er en lille portalkran, som ved at køre henover containeren med et ben på hver side, kan flytte containere fra skib til lagerplads og senere videre til en lastbil. Brugen af ‘straddle carriers’ betyder, at containere må organiseres i rækker på containerpladsen, med kørespor imellem rækkerne, og at fyldte containere kun stakkes 2 i højden. Håndtering af fyldte containere kræver et IT system, som holder […]

Read More

Inaktive kraner

De store kraner på kajen er hjørnestenen i en containerterminal. De anvendes til at løftes containere fra skibet til kajen – eller omvendt. APM Terminals påstår selv, at de er meget effektive i Aarhus med 35 løft i timen, det er ren verdensklasse. Der er 8 kajkraner til containere i Aarhus. Når en kajkran ikke anvendes, står den typisk med bommen løftet, som vist på billedet. Når bommen er oppe, er der ikke aktivitet langs […]

Read More